Active Directory Kurulumu

Ana Sayfa – Active Directory Kurulumu

Clients :

KLC Bilişim

Kategori :

Active Directory Kurulumu

Hizmet :

August 20, 2022

Active Directory Kurulumu

Active Directory Yapılandırması:

 1. Öncelikli Hazırlıklar:

  • Windows Server üzerinde Active Directory Domain Services (AD DS) rolünün yüklenmesi tamamlanmalıdır.
  • Sunucu için statik IP adresi, tercihen iki ayrı DNS sunucusu ayarlanmalıdır.
 2. Domain Controller (DC) Yapılandırması:

  • ‘Server Manager’ üzerinden ‘Promote this server to a domain controller’ seçeneği kullanılarak DC yapılandırması başlatılır.
  • Yeni bir domain oluşturulur veya mevcut bir domain’e katılır. Örneğin, ‘yourdomain.local’.
  • Domain ve Forest Functional Levels, organizasyonun gereksinimlerine uygun olarak ayarlanır (örneğin, Windows Server 2019).
 3. DNS Yapılandırması:

  • AD DS ile entegre edilen DNS sunucusu, domain adı çözümlemesi ve servis kayıtları için kritik öneme sahiptir.
  • Forward ve Reverse Lookup Zones doğru şekilde yapılandırılmalıdır.
 4. Organizational Units (OU) Oluşturma:

  • Kurumsal yapınızı yansıtacak şekilde OU’lar oluşturun. Örneğin, ‘IT’, ‘HR’, ‘Finance’ gibi.
  • OU’lar, kullanıcıları, grupları ve cihazları yönetmek için kullanılır.
 5. Kullanıcı ve Grup Yönetimi:

  • ‘Active Directory Users and Computers’ (ADUC) üzerinden kullanıcı hesapları ve gruplar oluşturun.
  • Güvenlik ve dağıtım grupları kullanarak erişim kontrolü ve e-posta yönetimi sağlayın.
 6. Group Policy Objects (GPO) Yönetimi:

  • ‘Group Policy Management Console’ (GPMC) aracılığıyla GPO’lar oluşturun ve OU’lara atayın.
  • Politikaları, şirket güvenlik standartları ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre yapılandırın. Örneğin, şifre politikaları, masaüstü ayarları.
 7. Gelişmiş Güvenlik Ayarları:

  • NTFS izinleri, paylaşım izinleri ve güvenlik grupları ile dosya ve klasör erişimlerini kontrol edin.
  • ‘Security Filtering’ ve ‘WMI Filtering’ ile GPO uygulama kapsamını sınırlayın.
 8. Active Directory Sites and Services:

  • Çoklu fiziksel konumlar varsa, bu konumları ‘Sites’ olarak yapılandırın.
  • AD replikasyonu ve site-link yapılandırmalarını optimize edin.
 9. Backup ve Disaster Recovery:

  • Düzenli AD yedeklemelerini alın ve geri yükleme prosedürlerini test edin.
  • SYSVOL ve diğer kritik dizinlerin yedeklerini saklayın.
 10. Fine-Grained Password Policies (FGPP):

  • Farklı kullanıcı ve gruplar için özelleştirilmiş şifre politikaları belirleyin.
 11. Monitoring ve Loglama:

  • AD olaylarını ve güvenlik loglarını izleyin.
  • Anomali ve güvenlik ihlallerini tespit etmek için gelişmiş izleme araçları kullanın.

İleri Düzey AD Yönetimi ve Entegrasyon:

 1. AD Federation Services (AD FS):

  • Tekli Oturum Açma (SSO) ve federasyon hizmetleri için AD FS yapılandırması yapın.
  • Web uygulamaları ve bulut hizmetleri ile entegrasyon sağlayın.
 2. AD Certificate Services (AD CS):

  • İç ağda sertifika yönetimi ve altyapısını kurun.
  • Sertifika tabanlı kimlik doğrulama ve şifreleme için kullanın.
 3. LDAP Entegrasyonu:

  • Uygulama ve servisler için güvenli LDAP bağlantıları kurun.

Sonuç:

Active Directory’nin başarılı bir şekilde kurulumu ve yönetimi, ağ güvenliğinin ve verimliliğinin temelini oluşturur. Bu süreç, dikkatli planlama, teknik uzmanlık ve sürekli yönetim gerektirir. Her adımın detaylı olarak planlanması, uygulanması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi önemlidir. Böylece, kurumlar IT altyapılarını güvenli, esnek ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetebilirler.

Bilgi Güçtür, Gücünüzü Koruyun

Kurumsal
İletisim