Clients :

KLC Bilişim

Kategori :

BT/IT Hizmetleri

Hizmet :

August 20, 2022

BT / IT Hizmetleri

BT Hizmet Yönetimi: Müşteri Odaklı Yaklaşım ve Küresel Uyum

Bilgi Teknolojisi (BT) Hizmet Yönetimi, kurumların teknoloji destekli hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan kritik bir disiplindir. Bu yaklaşım, müşteri memnuniyetini odağa alarak, hizmetlerin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini hedefler. BT Hizmet Yönetimi, teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, kurumların rekabet avantajı elde etmeleri ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmaları için hayati önem taşır.

Dünya çapında endüstri standartları olarak kabul edilen ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ve ISO/IEC 20000, BT Hizmet Yönetimi alanında yol gösterici olmaktadır. ITIL, hizmet yönetimi süreçlerinin tasarımı, uygulaması ve sürekli iyileştirilmesi için kapsamlı bir çerçeve sunar. ISO/IEC 20000 ise BT hizmetlerinin kalitesini ve uygunluğunu değerlendirmek için uluslararası bir standart olarak işlev görür.

Arkas Hizmet Yönetimi ekibi olarak, bu iki önemli standart temelinde geliştirdiğimiz uzmanlık ve deneyimlerimizi şirketlerin BT stratejilerini şekillendirmede kullanıyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmetler, BT hizmetlerinin her yönünü kapsayacak şekilde dört ana kategoride organize edilmiştir:

  1. Süreç Tasarım Danışmanlığı: Global deneyimler ışığında, ITIL V3 Hizmet Yönetimi disiplinine göre özelleştirilmiş BT süreç tasarımları. Bu hizmet, kurumunuzun ihtiyaçlarına ve hedeflerine özel olarak BT süreçlerini tasarlamak ve uygulamak için gerekli rehberliği sağlar.

  2. ITIL CCTA Değerlendirme ve ISO/IEC 20000 Değerlendirme: Kurumunuzun mevcut BT süreçlerinin ITIL ve ISO/IEC 20000 standartlarına ne derecede uyum sağladığını detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Bu değerlendirme, eksikliklerin belirlenmesi ve iyileştirme planlarının hazırlanması için temel oluşturur.

  3. Eğitim ve Sertifikasyon Programları: ITIL V3 Foundation ve Yönetim Farkındalığı konularında, BT profesyonellerine yönelik kapsamlı eğitim programları sunuyoruz. Bu eğitimler, katılımcılara BT hizmet yönetimi konusunda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırır.

  4. Sürekli İyileştirme ve Destek: Müşterilerimize, BT hizmet yönetimi süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ve güncellenmesi konusunda devamlı destek ve danışmanlık sağlıyoruz. Bu, teknolojik gelişmeler ve pazar dinamiklerine hızlı bir şekilde adapte olmanızı sağlar.

Bu hizmetlerle, kurumların BT hizmet yönetiminde sürdürülebilir başarı ve yüksek performans elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ve sektörel deneyimimiz ile BT hizmetlerinizi geleceğe taşıyoruz.

BT hizmetleri, kurumların teknolojik yeteneklerini maksimize ederken, operasyonel verimliliklerini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefler. Profesyonel süreç tasarımı, uluslararası standartlara uyum, kapsamlı eğitim programları ve sürekli iyileştirme desteği ile müşterilerimizin BT hizmet yönetimindeki başarılarını destekliyoruz. Bu hizmetlerle, kurumların dinamik teknoloji ortamında rekabet avantajı kazanmalarına ve sürekli büyümelerine yardımcı oluyoruz. BT Hizmet Yönetimi alanında, müşterilerimize yenilikçi, uyarlanabilir ve sürdürülebilir çözümler sunmak için çalışıyoruz.

Bilgi Güçtür, Gücünüzü Koruyun

Kurumsal
İletisim