DHCP Export CMD Server2003/2008(2008r2/2012/2012R2/2016

Ana Sayfa – Yazılar

Import and Export DHCP Server 2016
Export and Import of DHCP settings using Netsh
netsh dhcp server export C:\fzldhcp.txt all
netsh dhcp server import C:\fzldhcp.txt all
Veya
Export and Import FZL DHCP settings using PowerShell

Export-DhcpServer -ComputerName DC01 -File “C:\DHCP-Config.xml” -Force

Import-DhcpServer -ComputerName DC02 -File “C:\DHCP-Config.xml -Force

Server 2003
netsh dhcp server export C:\fzl.txt all

netsh dhcp server import c:\fzl.txt all
Veya Ip Blogu 
Netsh kullanılarak taşınacak Eski sunucudan DH CP rezervasyonlarını dışa aktarın

netsh dhcp server [ip address] scope [scope address] dump>c:\fzlreservations.txt
netsh dhcp server 172.20.2.33 scope 172.16.0.0 dump>c:\fzlreservations.txt
netsh exec C:\fzlreservations.txt

Download