Exchange SMTP Port Değiştirme

Ana Sayfa – Yazılar

Defaut 25 olan exchange server portunu değiştirmek gerekebiliyor. Get-SendConnector | ft ld*,Sm*s,po*  bu komut ile varsayılan portu listeleyebilirsiniz. Set-SendConnector “sendconnector ismi” -port 587 bu komut ile de portu 587 olarak değiştirebilirsiniz

Download