Ubuntu Disk Ekleme (Mount)

Ana Sayfa – Yazılar

Partitioning, Formatting, and Mounting a Hard Drive in Linux Ubuntu Server 20.4

sudo fdisk -l diskinizi görün

sudo parted /dev/sdb  Benim eklediğim ikinci idsk

sudo mkfs.ext4 /dev/sdb   format at

sudo mkdir /mnt/ferdi  Mnt altında dizin oluştur

sudo mount /dev/sdb /mnt/ferdi  sonra dizine bağla

nano /etc/fstab  içine aşağıdaki satırı en alta ekle

/dev/sdb /mnt/ferdi ext4 defaults 0 0

mount | grep sdb bu komutla mount durumunu gör

Unmounting etmek istersen 

sudo umount /dev/sdb

sudo umount -l /dev/sdb

debian ntfs disk ekleme kenarda dursun

—————————–

fdisk -l
sudo apt-get install ntfs-3g
nano  /etc/fstab ile uuid leri gmrebiliraini

blkid  /dev/sdb1 ile diskinizin uid sini listeleyeibirsiniz
/dev/sdd: PTUUID=”0002846e” PTTYPE=”dos”  benim diskimin id si


ntfs-3g /dev/sdd /mnt/ntfs

Download