Ubuntu Enable Root Login Ubuntu Root Açma

Ana Sayfa – Yazılar

Aşağıdaki komutları kullanarak ubuntu da kapalı gelen root kullanıcısını aktif edebilrsiniz.

sudo sed -i 's/#PermitRootLogin prohibit-password/PermitRootLogin yes/' /etc/ssh/sshd_config
sudo service ssh restart
sudo passwd
Enter new UNIX password: 
Retype new UNIX password: 
passwd: password updated successfully

Download