Ubuntu Server 18.04 LVM Out Of Space With Improper Default Partitioning

Ana Sayfa – Yazılar

df-h ile partition durumlarını görüntüleyin.

Sorunlu yerkalmamış partition a alan açmak için aşağıdaki 2 komutdan herhangi birini girebilirsiniz

lvextend -l +100%FREE /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv

 resize2fs /dev/mapper/ubuntu–vg-ubuntu–lv

Download